Innovasjon og nyskaping

Solid kompetanse innen produksjon og produktutvikling.

Flere av bedriftene leverer egenutviklede produkter som er markedsledende innen sine nisjer og har oppnådd stor anerkjennelse internasjonalt. Bedriftene hadde i mange år har vært vant til å greie seg selv. I 2011 tok de initiativ til å gjøre noe sammen. Samarbeidet fikk navnet Sørlandsporten Teknologinettverk – STN. 

Gjennom klyngesamarbeidet Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) samarbeides det om kompetanseheving innen flere fagområder, FoU-prosjekter med Sintef og UiA, samt klynge- til klyngesamarbeid. 

 

 
Bedriftene i STN skal i samarbeid med eksterne kunnskapsmiljøer sikre arbeidsplasser, skape vekst og nye fremtidsrettede arbeidsplasser. De skal i tillegg søke å ta hjem arbeidsplasser gjennom ny kunnskap, som innovasjon og nyskaping, designdrevet produktutvikling, ny teknologi, robotbruk og automatisering, og digitalisering.
— Morten Lindvik, styreleder