deling og samarbeid

Sørlandsporten Teknologinettverk - en møtearena.

STNs bedrifter er markedsledende og nyskapende i sine nisjer. Sammen styrker de næringslivet i østre Agder og bidrar til interessante og lønnsomme arbeidsplasser med attraktive karrieremuligheter.

 

ABA.png

Aba-tech as

Aba-tech AS ligger i Tvedestrand, og arbeider med fasader og balkonger i aluminium og glass.

Adresse: Laget, 4950 Risør
Tlf: 37 19 94 00
E-post: epost@aba-tech.no
aba-tech.no


AGmek.png

Ag. mekanikk as

AG. Mekanikk AS sveiser og maskinerer stålkonstruksjoner til on/offshore-industrien og anleggsmarkedet.

Adresse: Fiane, 4993 Sundebru
Tlf: 37 15 84 48
E-post: post@ag-mekanikk.no
ag-mekanikk.no


BergeneH.png

bergene holm as

Bergene Holm AS er et norsk trelastkonsern med ca 430 medarbeidere fordelt på åtte produksjonsavdelinger. Hver dag jobber vi hardt og målrettet for å være en ledende totalleverandør av trelast til norsk byggevarehandel og industri. 

På Simonstad i Åmli kommune i Aust-Agder, ligger Bergene Holm avdeling Nidarå med ca 85 ansatte. Avdelingen består av sagbruk, høvleri, beiseanlegg, impregnering, presseanlegg for sponballer til husdyrstrø, presseanlegg for briketter til bioenergi, og anlegg for å pakke bark i sekk til hageformål.

Adresse: Simonstad 152, 4868 Selåsvatn
Tlf: 33 15 66 66
E-post: firmapost@bergeneholm.no
bergeneholm.no


Durapart.png

Durapart

Durapart er en moderne og nytenkende arbeidsinkluderingsbedrift som legger oppriktig kraft i arbeidet for å få folk i jobb. Vi bidrar til å gi mennesker muligheter til en ny start. Våre lokasjoner er i Arendal og Risør. 

Durapart har lange tradisjoner som produksjonsbedrift og har vært etablert i Risør siden 1975. Vårt primære område er elektro og montasje, og våre fortrinn ligger i logistikk, produksjon og lagerstyring. Kompetansen er bygget opp gjennom leveranse og samarbeid med nasjonale og europeiske kunder som stiller, og alltid har stilt, høye krav til oss over mange år. 

Innovasjon og utvikling er hjørnesteiner i vår videre satsing. Durapart videreutvikler kompetanse, kultur og miljø for innovasjon. Kompetansen vi bygger skal skape gode arbeidsplasser og økt produksjon, også hos våre samarbeidspartnere lokalt. 

Vår målsetting er å etablere permanente arbeidsplasser. På den måten bidrar vi til verdiskapning for bedriftene, den enkelte arbeidssøker og lokalsamfunnet. Arbeidsplassene skaper vi primært sammen med andre, men også selv gjennom aktivt å trekke delproduksjon til distriktet.

Adresse: Risørveien 1054, Vinterkjær, 4950 Risør
Tlf: 37 05 65 00
E-post: post@durapart.no
durapart.no


Ertec.png

ertec as

Ertec AS er den ledende leverandøren i Norden av produkter i aluminium, glass og syrefast stål til båtindustrien. Bedriften kundetilpasser produkter basert på egenutviklede systemer.

Adresse: Grendstølveien 68, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 19 56 00 / 90 16 96 80
E-post: geir@ertec.no
ertec.no


Gjerstad.png

Gjerstad products AS

Gjerstad produserer et bredt utvalg av graveskuffer og tilbehør til gravemaskiner, hjullastere og andre anleggsmaskiner. Gjerstadskuffen er blitt et begrep på kvalitet, designet for varighet i solid utførelse og med perfekt passform. 

Med de senere års utvidede produktspekter har vi bevist at vi er tilpasningsdyktige og lydhøre for markedets forventninger og krav, og for fulle forsvarer vår posisjon som markedsleder. Vi leverer Rock Solid Always.

Adresse: Gjerstadveien 373, 4993 Sundebru
Tlf: 37 11 91 00 / 40 40 05 57
E-post: sales@gjerstad.com
gjerstad.com


Hergun.png

Hergun sveiseindustri as

Hergun Sveiseindustri AS er et mekanisk verksted som ligger på Espelandsmyr i Vegårshei kommune. Vi er en underleverandør for industrien og lager nesten alt på bestilling. Vi er spesialisert på rustfrie og syrefaste tanker og stålkonstruksjoner.

Adresse: Fosseveien 2, 4985 Vegårshei
Tlf: 37 16 81 75 / 91 75 97 08
E-post: post@hergun.no
hergun.no


ICR.png

ICR Integrity Norge AS

ICR Integrity Norge AS har utviklet og patentert en unik teknologi for å montere metallkoplinger til metallrør helt kaldt i løpet av få sekunder.

Adresse: Hovedgata 10, 4900 Tvedestrand
Tlf: +47 917 55 923
E-post: fredrik.thrane@icr-world.com
icr-world.com


IMS.png

ims technologies As

IMS Technologies AS er verdensledende produsent av vanntette skyvedører til skips- og offshoremarkedet. IMS produserer også fordelingstavler for industri.

Adresse: Molandsveien 22, 4994 Akland
Automasjonsadresse: Molandsveien 22, 4994 Akland
Tlf: 37 14 32 00
E-post: ims.main@imstec.no
imstec.no
imsautomasjon.no


Letti.png

letti as

Letti AS ble etablert av Robert I. Bach og sønnen Ivan I. Bach i 1948 på Søndeled i Risør kommune og er fortsatt i familiens eie. 

Det første Lettiklammeret ble utviklet i 1958, og siden den gang har produktspekteret blitt utvidet mange ganger og produktene har vært gjennom en betydelig utvikling for å tilfredsstille kravene til moderne installasjon.

Takket være fornøyde kunder som setter pris på gode produkter har vi opplevd en fin vekst de senere årene, og med stor fokus på produktutvikling og høy kvalitet vil vi tilstrebe en fortsatt positiv utvikling. Vi har solgt langt over 1 milliard Lettiklammer. Det er vi stolte av!

Adresse: Bakken 2, 4990 Søndeled
Tlf: 37 14 31 00
E-post: post@letti.no
letti.no


Lindal.png

lindal gruppen as

Folk skal være stolte over å ha fått Lindal Gruppen, sier Jan Lindal, daglig leder av Lindal Gruppen. Jan fikk med seg en tømmerlærling og startet Lindal Hus på Vegårshei i Aust-Agder i 1987. Den gangen var han fast bestemt på èn ting: Lindal Hus skulle forbindes med skikkelig håndverk, med fagfolk som kan det de gjør.

Siden da har han og hans medarbeidere utviklet Lindal Gruppen til et stort firma. Vi bruker gjerne siste nytt innen verktøy og maskiner, men fortsatt har vi fokus på det solide og ærlige håndverket som preger bedriften.

Lindal Gruppen er en kunnskapsbedrift. Vi vet alt om å bygge, restaurere, planlegge og prosjektere. Skulle vi komme til en ny problemstilling, hanker vi inn topp ekspertise for å lære av dem.

Adresse: Porsveien 2, Moland Øst, 4994 Akland
Tlf: 901 70 100
E-post: post@lindalgruppen.no
lindalhus.no


Lisand.png

lisand as

Lisand AS sitt formål er å være en tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet, hvor bl.a. våre interne og eksterne produksjonsarenaer inngår som virkemidler på veien tilbake til jobb.

Bedriften tilbyr også varige tilrettelagte tiltaksplasser (VTA), hvor det primært prioriteres mennesker med psykisk utviklingshemming, basert på behovet fra våre eierkommuner innenfor gitte rammer fra NAV. Lisand skal herunder primært gi tilbud til personer som er hjemmehørende i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Adresse: Grenstølveien 16, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 19 93 20
E-post: post@lisand.no
lisand.no


Picomed.png

picomed as

Picomed AS utvikler, produserer og markedsfører hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Innenfor hjelpemiddelområdet arbeider vi innen fagområdet omgivelseskontroll. I praksis er dette «smarthus» løsninger beregnet for installasjon i private hjem. Våre produkter kjøpes inn fra Hjelpemiddelsentralene. Produktsortimentet består av dørtelefoner, telefoner, døråpnere, lysbrytere, motoriserte gardiner, vindus åpnere osv. Alle funksjoner kan betjenes med fjernkontroll.

Alternative betjeningsmåter er vårt fag. Vi benytter spesielle fjernkontroller, talestyring, øyestyring, hodestyring etc.

Picomed AS er distributør i Scandinavia for ulike produsenter av hjelpemidler innenfor velferdsteknologi, terapeutiske hjelpemidler, robotteknologi og rullestoler.

Adresse: Brokelandsheia,
Gjerstadveien 398, 4993 Sundebru
Tlf: 37 11 99 50
E-post: post@picomed.no
picomed.no


RisorEng.png

risør engineering as

Risør Engineering AS leverer nøkkel/fagpersonell, fortrinnsvis serviceingeniører rettet inn mot maritim og offshore/subseasektor. Risør Engineering har personell og operatører innen alle mekaniske disipliner og innehar spisskompetanse innen hydraulikk.

Adresse: Caspersens vei 51, 4956 Risør
Tlf: 37 15 34 34
E-post: post@risore.no
risore.no


Suntec.png

suntec as

Suntec AS arbeider med rekker og pulpiter til fritids-og yrkesbåter. Vi produserer også rekkverk i glass og syrefast stål.

Adresse: Grenstølveien 68, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 16 23 63
E-post: bjarne@suntec.no
suntec.no


TeamTec.png

Teamtec as

Since 1984, TeamTec AS has established itself as a world leading manufacturer of waste incinerators and stripping ejectors. TeamTec products, manufactured by Golar Metal from the early sixties until 1987, are well-known in the marine and offshore industry, and are also used for onshore applications.

To comply with upcoming regulations on sulphure emission, TeamTec has , since 2016, teamed up with the world leading Austrian air pollution control specialists, Andritz to sell and market the SeaSOx exhaust gas cleaning system, including after-sales services. ANDRITZ will provide the core technology and basic design, and will be responsible for the supply of key components and documentation.  The cooperation agreement has really strengthened our green product portfolio, and we are happy to be trusted as a competent partners of ANDRITZ. TeamTec also provides different machining and casting services upon request.

In the beginning of 2014, TeamTec started a bold innovation project aiming to create a land-based, modular containerized Waste-to-Energy (WtE) solution.

The project received funding from the Research Council of Norway and attracted some of the world’s leading corporations as strategic partners for the supply of important technological components. The project is ongoing and the product will be launched as the new, land-based WtE plant, eUnit. A full-scale version is available as a show case at a reference site in Norway.

Adresse: Nyvei 41, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 19 98 00
E-post: olav.voie@teamtec.no
teamtec.no


Tellefsdal.png

Tellefsdal AS

Tellefsdal er Norges største produsent av snøploger og plogfester. Vi leverer produkter til veivedlikehold for alle årstider. Tellefsdal har eget påbyggerverksted, service og vedlikeholdsavdeling samt eget overflatebehandlingsanlegg.

Adresse: Gjerstadveien 171, 4993 Sundebru
Tlf: 37 11 92 00
E-post: egil.kongsbakk@tellefsdal.no
aebi-schmidt.no


ToreO.png

Tore Olsen Produksjon as

Tore Olsen Produksjon AS er underleverandør til norsk og utenlandsk industri med sponfrastillende bearbeiding. De utfører automatdreiing i alle seriestørrelser med ulike materialkvaliteter, også innenfor stansing, fresing, lodding og sveising.

Adresse: Sliperikleiva 20, 4909 Songe
Tlf: 37 16 50 00 / 901 78 766
E-post: ellen@toreolsen.no
olsengruppen.com