Areal og Transportplan for "Arendalsregionen"

23. oktober deltok fem STN-bedrifter på møte i Tvedestrand om Areal og Transportplan for «Arendalsregionen». Planen omfatter i denne anledning kommunene Tvedestrand, Froland, Grimstad og Arendal. Planen fører frem til 2040 og legger rammene for fremtidig vekst i hele planområdet.