Lengst øst i Agder finner vi et levende og ekspansivt industrimiljø med store ambisjoner for framtiden.

Les mer om medlemmene her